2007

Luiza no curso de Educadora Social – Trapeiros de Emaús/Ipsia.
Apoiador de Trapeiros doa recursos pra 4 cisternas na comunidade.